Uitleen reglement

Uitleen reglement

Uitleenreglement


Speelotheek ‘Leentje Beer’ biedt iedereen de mogelijkheid om lid te worden en speelgoed te lenen. Het lidmaatschap geldt per gezin en er hoeft maar 1 abonnement per gezin afgesloten te worden. Diegene die akkoord gaat met dit reglement dient minimaal 18 jaar oud te zijn.


1. Lidmaatschap en abonnementen


Speelotheek Leentje Beer maakt gebruik van een online werkomgeving genaamd Lend Engine. Via deze omgeving kunt lid worden en hierin wordt ook de inname en uitleen bijgehouden. Na het online registreren bij Lend Engine bent u, tot opzegging, lid van de speelotheek. Om te kunnen lenen en deel te nemen aan de speelochtend kunt u online een abonnement kiezen. De kosten voor dit abonnement zijn dan als krediet gekoppeld aan uw Lend Engine account. Bij uw eerstvolgende bezoek aan de speelotheek betaalt u uw abonnementskosten. Hierna kunt u lenen en/of deelnemen aan de speelochtend. U ontvangt een ledenpas met uw lidmaatschapsnummer. Deze pas bewaart u zolang uw lid bent van de speelotheek en dient u te tonen op bij een bezoek aan de speelotheek. Op verzoek kan de ledenadministratie u een factuur sturen voor uw abonnement. Dit kunt u hiervoor een mail sturen aan speelotheek@gmail.com.

Er zijn 2 soorten abonnementen:

  • abonnement A kost €35,00 per gezin per kalenderjaar. Per gezin mag u 5 stuks speelgoed lenen. Per stuk speelgoed betaalt u geen leengeld.
  • abonnement B kost €17,50 per gezin per kalenderjaar. Per gezin mag u 5 stuks speelgoed lenen. Per stuk speelgoed betaalt u € 0,50 leengeld.
    De persoon die met dit reglement akkoord is gegaan is verantwoordelijk voor het meegenomen speelgoed.


2. Uitleen

De uitleentermijn is drie weken. Wij adviseren u om thuis te controleren of het speelgoed daadwerkelijk compleet is volgens de lijst die u in de mail heeft gehad bij het uitlenen. U kunt in de bevestigingsmail kijken of u het speelgoed compleet mee krijgt. Bij speelgoed met veel onderdelen wordt er een kaart met alle onderdelen in de kist toegevoegd. Mocht er iets niet kloppen, meld dit dan meteen via speelotheek@gmail.com om onnodige onkosten bij inname te voorkomen.

Bij te laat terugbrengen wordt een vergoeding verrekend van € 0,10 per stuk speelgoed per dag. Het is niet mogelijk de uitleenperiode van speelgoed te verlengen of te ‘schuiven’ met speelgoed binnen een gezin. Ook is het niet mogelijk speelgoed te reserveren. Wel kunnen we voor u nakijken wanneer het gewenste speelgoed in de speelotheek terugverwacht wordt.


3. Terugbrengen:
Het speelgoed dient heel, schoon en volledig te worden teruggebracht. Lever het speelgoed in, zoals u het hebt meegenomen: b.v. in aparte zakjes, uit elkaar en/of op kleur gesorteerd.

 

4. Zoekgeraakt of kapot:


Zoekgeraakt: Indien u grote en/of belangrijke onderdelen of het gehele speelgoed kwijt bent, wordt in overleg met het bestuur het te vergoeden bedrag vastgesteld. Voor kleine onderdelen, waarbij het speelgoed nog wel ‘in de uitleen kan’, wordt € 0,70 statiegeld gerekend (onderdeel terug = geld terug).

Voor het zoekraken van uw ledenpas rekenen wij 5 euro vergoeding voor een nieuwe pas. U krijgt dan ook een nieuw lidmaatschap nummer. 


Kapot: Ga nooit zelf iets repareren, maar meldt dit bij het inleveren. Wanneer reparatie nog mogelijk is, is het vergoedingsbedrag maximaal € 5,- . Is reparatie niet meer mogelijk, dan is de vergoeding de dagwaarde. Mocht u n.a.v. schade of diefstal een beroep willen doen op uw Aansprakelijkheids- Verzekering-Particulieren, dan is het van belang te noemen dat: ‘Lidmaatschap van de speelotheek tegen een kleine vergoeding recht geeft op gebruik van speelgoed’.


5. Inname speelgoed

Bij inname wordt het teruggebracht speelgoed in Lend Engine verwerkt. Eventuele opmerkingen over speelgoed graag meteen doorgeven aan medewerker over bijvoorbeeld zoekgeraakte onderdelen. In de daarop volgende periode wordt het speelgoed nagekeken. In geval van ontbrekende onderdelen of vragen zal een vrijwilliger van de speelotheek per mail contact met u opnemen.


6. Adreswijziging

Adreswijzigingen en veranderingen, die voor de speelotheek van belang zijn dient u zelf wijzigen in uw online omgeving in Lend Engine of door te geven via speelotheek@gmail.com. 


7. Lidmaatschap en abonnement 

Uw lidmaatschap van de speelotheek blijft geldig tot schriftelijke opzegging via een mail aan speelotheek@gmail.com. Uw abonnement daarentegen verloopt na 365 dagen en verlengt u via Lend Engine per jaar. 


8. Bijzonderheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de aanwezige speelotheek-medewerkers en zonodig het bestuur. Het bestuur van de speelotheek behoudt zich het recht voor het lidmaatschap éénzijdig op te zeggen.


9. Verantwoordelijkheid

De speelotheek draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het aan u geleende speelgoed.


10 akkoord.

Door het akkoord geven van het gelezen te hebben van dit reglement verklaart u zich akkoord met dit uitleenreglement.

 ...